1.
Lê TV, Nguyễn TTN, Huỳnh TTN, Đoàn TTT. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG BẰNG ĐƯỜNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY DINH DƯỠNG ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 4 Tháng Mười 2023];12(4):33-42. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/608