1.
Trần QC, Đỗ TND, Vũ QH. CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 29 Tháng Năm 2024];12(4):25-32. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607