1.
Trần TMH, Đỗ TND, Phan NTB, Phạm NO, Vũ QH. CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 4 Tháng Mười 2023];12(4):17-24. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606