1.
Yamamoto S. NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 12 Tháng Bảy 2024];12(4):14-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605