1.
Hoàng HV, Kiều MPA, Lê TTH. NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 17 Tháng Bảy 2024];19(4+5):119-27. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/603