1.
Đỗ TND. CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 12 Tháng Bảy 2024];12(4):4-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599