1.
Lê TH, Phí NQ. TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG TOÀN CẦU HIỆN NAY VÀ KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC THỂ SUY DINH DƯỠNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Bảy 2016 [cited 12 Tháng Sáu 2024];12(4):1-3. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/598