1.
Nguyễn PT, Nguyễn HT. ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];19(4+5):1-10. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/557