1.
Lê TC, Lê HD, Nguyễn VS. THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 31 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Sáu 2024];19(4+5):39-47. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/496