1.
Lê THG, Lê DT, Nguyễn HC, Nguyễn Đỗ VA, Phạm MP, Bùi TN. ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 29 Tháng Hai 2024 [cited 15 Tháng Tư 2024];20(1):69-76. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/385