1.
Lê TTH, Nguyễn BH, Đào VT, Nguyễn VH. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN K, CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 12 Tháng Chín 2022 [cited 14 Tháng Tư 2024];18(3+4):50-6. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/381