1.
Le THG, Lê DT, Bùi VT, Nguyễn THT, Phạm MP, Bùi TN. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 28 Tháng Mười-Một 2022 [cited 27 Tháng Hai 2024];18(3+4):79-87. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/378