1.
Nguyễn TH, Lê HD, Ninh TN, Phạm TD, Phạm NK. VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 15 Tháng Chạp 2022 [cited 31 Tháng Giêng 2023];18(3+4):11-7. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/376