1.
Nguyễn THL, Nguyễn TKA, Trần MA, Đặng KA, Phan BH, Lê HT, Nguyễn TT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2021. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 2 Tháng Chạp 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2023];18(3+4):70-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/375