1.
Lâm KK, Bùi NG, Phạm TTT, Dương TKL, Trần QC. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 5 Tháng Chạp 2022 [cited 9 Tháng Sáu 2023];18(3+4):63-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/334