1.
Ung MAT, Châu TTN, Nguyễn TH. NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA TAN BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 17 Tháng Chạp 2022 [cited 1 Tháng Hai 2023];18(3+4):26-3. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/288