1.
Nguyễn PT, Nguyễn HT. VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Mười-Một 2022 [cited 10 Tháng Chạp 2023];18(3+4):1-10. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/287