1.
Lưu TMT, Nguyễn THN, Bùi TN Ánh. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2022];14(1):16-21. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260