1.
Lê DT, Hoàng T Đức N, Hoàng TTN, Nguyễn VH. ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 9 Tháng Tám 2022 [cited 1 Tháng Mười 2022];14(1):1-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258