1.
Lê L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 1 Tháng Chín 2022 [cited 27 Tháng Hai 2024];18(3+4):44-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/251