1.
Nguyễn TLH, Lê BM, Đỗ TPH, Nguyễn TH, Đỗ TH, Nguyễn PT. THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 22 Tháng Chín 2022 [cited 28 Tháng Giêng 2023];18(2E):72-9. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/119