1.
Hoang TN, Tran TQA, HUYNH NP, Dang TT, Nguyen TTU, Tran QB. TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm [Internet]. 26 Tháng Sáu 2022 [cited 12 Tháng Sáu 2024];18(2E):34-43. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/114