Nguyễn Thị , Thu Hậu, Minh Chau Nguyen, Ngoc Han Doan Thi, Quynh Huong Tran, Thao Suong Tran Thi, Hoang Phong Nguyen, Bao Thuy Doan Thi, và Tuyet Dung Nguyen Thi. “

WEIGHT LOSS IN PNEUMONIA PATIENTS AGED 6-60 MONTHS TREATED AT CHILDREN’S HOSPITAL 2 AND ITS RELATIONSHIP TO LENGTH OF HOSPITAL STAY AND TREATMENT RESPONSE”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 3E (Tháng Sáu 24, 2024): 57-63. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/714.