Trần, Quốc Cường, Ngọc Quỳnh Thư Lê, Phan Yến Ngọc Trần, Thị Kim Thoa Đoàn, Mỹ Duyên Lý, và Ngọc Mai Anh Đỗ. “TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 2 (Tháng Tư 1, 2024): 23-29. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/690.