Như, Võ Ngọc Huỳnh, Nguyễn Thị Thu Hậu, Bùi Thị Hoàng Lan, Trần Thị Hoài Phương, Đoàn Thị Bảo Thúy, và Nguyễn Hoàng Nhật Hoa. “ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 1 (Tháng Hai 29, 2024): 61-68. Truy cập Tháng Tư 15, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/687.