Trần, Hoàng Quyên, Viết Hùng Lê, Minh Châu Nguyễn, Đức Mạnh Vũ, Văn Bắc Lê, và Phạm Linh Khoa Phạm. “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PROTEASE ĐỂ CHIẾT XUẤT PROTEIN THỦY PHÂN TỪ BÃ SỮA GẠO”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 1 (Tháng Hai 29, 2024): 14-26. Truy cập Tháng Tư 15, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/684.