Hà, Thu Thủy, Thị Quỳnh Lê, và Quang Dũng Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Chạp 20, 2023): 50-57. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/679.