Trần, Duy Hiển, Thị Nhung Ninh, Thi Dung Phạm, và Thị Kiều Chinh Phạm. “ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ TẠI MỘT SỐ BẾP ĂN TẬP THỂ KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 128-136. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/632.