Lê, Thị Minh Tâm, và Phong Túc Vũ. “KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 70-77. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/616.