Huỳnh , Văn Dũng, Thúy Hòa Phạm, và Hữu Chính Nguyễn. “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 72-78. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613.