Trần, Thị Minh Hạnh, Thị Ngọc Diệp Đỗ, Nguyễn Thanh Bình Phan, Ngọc Oanh Phạm, và Quỳnh Hoa Vũ. “CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 17-24. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606.