Nguyễn, Thị Quỳnh Châu, Nguyễn Thuỳ Linh Nguyễn, và Phạm Thị Tuyết Chinh Phạm. “KHẨU PHẦN ĂN VÀ THỰC TRẠNG SUY MÒN CƠ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 92-101. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/558.