Lê, Thị Cúc, Hồng Dũng Lê, và Văn Sỹ Nguyễn. “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 39-47. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/496.