Lê, Thị Hương Giang, Danh Tuyên Lê, Hữu Chính Nguyễn, Đỗ Vân Anh Nguyễn, Minh Phúc Phạm, và Thị Nhung Bùi. “ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 1 (Tháng Hai 29, 2024): 69-76. Truy cập Tháng Tư 15, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/385.