Lê, Thị Thu Hà, Bích Huyền Nguyễn, Văn Tú Đào, và Vinh Hiển Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN K, CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chín 12, 2022): 50-56. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/381.