Lâm, Khắc Kỷ, Ngân Giang Bùi, Thị Thùy Trinh Phạm, Thị Kim Loan Dương, và Quốc Cường Trần. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chạp 5, 2022): 63-69. Truy cập Tháng Hai 1, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/334.