Nguyễn, Anh Vũ, Thị Mỹ Thục Lưu, và Thị Hằng Nga Nguyễn. “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VÀ ĐANG NUÔI CON NHỎ TẠI ĐIỆN BIÊN”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 14, no. 1 (Tháng Tám 9, 2022): 67-74. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/268.