Lê, Lợi. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chín 1, 2022): 44-49. Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/251.