Phạm, T. N. T., N. V. A. Huỳnh, T. K. N. Lê, H. T. U. Nguyễn, H. N. H. Nguyễn, và T. T. H. Nguyễn. “PREVALENCE OF MALNUTRITION AND RELATED FACTORS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH BILIARY ATRESIA TREATED AT CHILDREN’S HOSPITAL 2”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, Tháng Sáu 2024, tr 72-80, doi:10.56283/1859-0381/715.