Lê, T. N. T., và T. H. L. Bùi. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 30-36, doi:10.56283/1859-0381/695.