Vũ, T. T., T. H. H. Lê, T. T. H. Nguyễn, T. G. Nguyễn, N. T. Phạm, T. T. Nguyễn, T. T. Lê, V. C. Đinh, Ánh N. Nguyễn, và V. D. Trần. “ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 1-9, doi:10.56283/1859-0381/693.