Như, V. N. H., N. T. T. Hậu, B. T. H. . Lan, T. T. H. Phương, Đoàn T. B. Thúy, và N. H. N. . Hoa. “ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, Tháng Hai 2024, tr 61-68, doi:10.56283/1859-0381/687.