Vũ, T. T., T. L. Đỗ, T. Q. Nguyễn, T. T. H. Nguyễn, P. T. H. Trần, và T. T. Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 46-52, doi:10.56283/1859-0381/681.