Hoàng, T. T., T. D. Phạm, N. K. Phạm, và T. K. C. Phạm. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, Tháng Giêng 2024, tr 27-35, doi:10.56283/1859-0381/676.