Nguyễn, Đức H., và T. P. Lê. “TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, Tháng Chạp 2023, tr 42-49, doi:10.56283/1859-0381/674.