Bùi, T. T. N., T. T. H. Nguyễn, Ánh N. Nguyễn, và Q. B. Trần. “DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, Tháng Sáu 2024, tr 81-90, doi:10.56283/1859-0381/661.