Hồ, T. T., T. B. N. Ninh, và T. H. L. Nguyễn. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, Tháng Mười-Một 2023, tr 10-19, doi:10.56283/1859-0381/652.