Nguyễn, T. K. A., T. M. T. Lưu, T. T. A. Võ, T. M. A. Lê, N. H. Vũ, và T. H. Lê. “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 4+5, Tháng Mười 2023, tr 48-53, doi:10.56283/1859-0381/649.