Trần, T. M. N., T. N. Trần, K. V. Trần, T. V. H. Nguyễn, T. L. P. Nguyễn, T. T. D. Lê, và T. L. Lê. “TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 1, Tháng Mười-Một 2023, tr 53-60, doi:10.56283/1859-0381/638.