Nguyễn, P. T., và H. T. Nguyễn. “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ CHIẾT XUẤT LÁ LÚA NON GIỐNG HUYẾT RỒNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 19, số p.h 6, Tháng Mười 2023, tr 1-9, doi:10.56283/1859-0381/634.